กดที่นี่เพื่อสร้างเว็บไซต์ฟรี

โครงการพัฒนาขนมจีนน้ำเงี้ยวกึ่งสำเร็จรูป

โครงการพัฒนาขนมจีนน้ำเงี้ยวกึ่งสำเร็จรูป
 สถานที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
 สถานปฏิบัตรงาน ห้อง k3/2อาหารและโภชนาการ
 รายชื่อผู้จัดทำโครงการ
นายชนะชัย หงษ์ทอง ปวช3/2 อาหารเเะลโภชนาการ
นายศรายุทธ จ่องป่า ปวช3/2 อาหารเเละโภชนาการ
นางสาวนริศรา ไชคำ ปวช3/2 อาหารเเละโภชนาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโ๕รงงาน อาจารย์พิมพ์พรรณ อินทรีย์ 


 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

ที่อยู่ 167 ถนนพระปกเกล้า ตำบล ศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทร 
053 221 493

 ติดต่อ

สามารถสั่งผลิตภัณฑ์ได้ที่
เบอร์โทร 0980053893
Facebook chanachai hongthong
Email tomtamchanachai555@gmail.com
หรือ สถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
ราคาต่อกล่อง 20 บาท

 เวลา

เวลาจัดจำหน่าย 08.00น-17.00น

Paragraph title

Here enter the content of the paragraph. It is desirable that the content will appear in this section shall include the benefits of your business.

Click here


สร้างเว็บไซต์ฟรี