กดที่นี่เพื่อสร้างเว็บไซต์ฟรี
ANGEL SPY
นักสืบเอมมิกา สืบพฤติกรรม สืบชู้สาว เช็คเบอร์ ตรวจสอบประวัติ และรับสืบทั่วไป                             
 โทร / Call :
090-7616746 
 foxy_ka                                                                                       

เงื่อนไขการว่าจ้าง

 1. จุดประสงค์ท่านต้องการให้เราสืบข้อมูลเรื่องใดชี้แจงรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดให้เราทราบ ทั้งนี้เราจะได้วางแผน การทำงานได้อย่างรอบครอบ
 2. ตกลงราคาการว่าจ้างให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย
 3. ทำสัญญาว่าจ้าง และบันทึกข้อตกลงในการว่าจ้าง
 4. การนัดหมาย ท่านสามารถนัดหมายให้เราไปพบ หรือท่านมาพบเราได้ที่บริษัทแล้วแต่ ความสะดวก
 5. ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการเปิดเผยตัวเองท่านสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทาง เช่นทางโทรศัพท์ อีเมล์ ไลน์
 6. ข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดี
 7. การชำระเงิน ท่านต้องจ่ายค่ามัดจำในการว่าจ้างส่วนหนึ่งก่อน เราจึงจะเริ่มทำงานให้โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนผ่านบัญชีบริษัทก็ได้ค่ะ

การว่าจ้างนั้น ผู้ว่าจ้างควรจะแจ้งรายละเอียดทุกอย่างของงานให้เราทราบ ซึ่งจะทำให้เราสามารถวางแผนในการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ว่าจ้างได้
ผู้ว่าจ้างไม่ควรที่จะปกปิดข้อเท็จจริงบางอย่าง เช่น ถ้าผู้ว่าจ้างเคยว่าจ้างนักสืบ ของสำนักงานนักสืบสะกดรอยตามเป้าหมายมาแล้ว ผู้ว่าจ้างควรแจ้งให้เราทราบด้วย เพราะทีมงานจะได้ทำการประเมินสถานะการณ์ใหม่ เนื่องจากเป้าหมายเคยถูกสะกดรอยมาแล้ว จะมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น ทำให้การติดตามเป้าหมายได้ยากขึ้น หรือเป้าหมายอาจจะหลอกพาไปยังสถานที่ต่างๆ ที่เป้าหมายอยากให้เราไป เพื่อให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริง มารายงานผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผลเสียกับงานของผู้ว่าจ้างเองได้

ในกรณีที่ หากเกิดปัญหาขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น อาจเกิดอันตรายกับทางทีมงานผู้ปฏิบัติทางทีมงานอาจพิจารณายกเลิกภารกิจนั้น ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าทีมปฏิบัติ

ค่าบริการ

 1. กรณีติดตามพฤติกรรม ค่าบริการเริ่มต้นที่วันละ 5,000 - 7,000 บาท  แล้วแต่ระยะทางหรือพื้นที่ของทีมงานเราประจำการ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม การว่าจ้างเกินกว่า 5 วัน เก็บ 70 % ของการว่าจ้างสำหรับค่ามัดจำ หากจบงานหรือบรรลุวัตถุประสงค์ระหว่างติดตาม เก็บส่วนต่างของการว่าจ้าง และเก็บยอดเต็ม หากการว่าจ้างต่ำกว่า 5 วัน 
 2. กรณีติดตามชี้เป้า แล้วแต่การตกลง โดยยึดถือข้อมูลที่ต้องมีการคุยรายละเอียดการอีกที ภึงจะสามารถกำหนดอัตราค่าบริการและระยะเวลาในการดำเนินงานได้
 3. ข้อมูลด้านอื่นๆ ในการตรวจเช็คประวัติ ชำระยอดเต็มก่อนการหาข้อมูล โดยระยะเวลาและค่าดำเนินการ สามารถสอบถามได้โดยตรงกับทางสำนักงาน ได้ทั้งทางเบอร์โทร 090-7616746 หรือ Line ID: foxy_ka
 4.  อัตราการว่าอัตราการว่าจ้างต้องถูกชำระยอดตามที่ตกลง กรณีผู้ว่าจ้างยกเลิกการว่าจ้างในช่วงระยะเวลาระหว่างปฏิบัติภารกิจไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ ก็ตาม ไม่สามารถรับเงินว่าจ้างที่ชำระยอดมาแล้วคืนได้
 5. กรณีติดตาพฤติกรรม ผลที่ได้อ้างอิงตามความจริงของการติดตามช่วงนั้น และผลที่ได้ขึ้นอยู่กับบุคคล 2 คนเท่านั้น ทางเรามีหน้าที่ติดตามเพื่อสังเกตุและให้ได้หลักฐานว่าสิ่งที่ผู้ว่าจ้างสงสัยเป็นจริงหรือไม่
 6. ค่าบริการที่จะะเก็บเพียงครั้งเดียวประกอบด้วยค่าตรวจสอบรปพรรณสัณฐานลูกหนี้
 • ค่ารับรองทะเบียนราษฎรลูกหนี้
 • ตรวจสอบทะเบียนรถ สถานะการครอบครองรถ
 • ค่าคัดหนังสือ รับรองนิติบุคคลลูกหนี้
 • ตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ครอบครัว
 • ตรวจสอบสถานะทางการเงิน สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ
 • ตรวจสอบหนังสือเดินทาง และการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร(กรณีเป็นต่างชาติ)
 • ตรวจสอบเที่ยวบิน หรือช่องทาง ที่ใช้ในการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ(กรณีข้ามชาติ)
 • ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม หรือการต้องโทษ หรือถูกดำเนินคดีอาญาต่างๆ
หมายเหตุ สืบสวนในทางลึกอื่นๆ เช่นการติดตามพฤติกรรม การติดตามชี้เป้า สืบหารถหาย หรือ สืบหาคนหาย ราคาจะแล้วแต่ความยากง่ายของแต่ละเรื่อง

เหตุผลที่ต้องคิดราคาค่าจ้างในการติดตามสืบก็เพราะ การติดตามสืบสวนแกะรอยบุคคลต้องใช้ทุน และกำลังคนในการติดตามสืบเสาะ เมื่อเรารับงานแล้วจะมีการจ่ายงานให้กับเจ้าหน้าที่ชุดของเราลงพื้นที่ ซึ่งการที่เจ้าหน้าที่ของเราเริ่มดำเนินการ ค่าใช้จ่ายก็จะเริ่มเกิดขึ้นทันที จึงต้องทำความเข้าใจกับผู้ว่าจ้างให้เป็นที่รับทราบเสียตั้งแต่ในเบื้องต้น

ไม่ว่าภารกิจในการติดตามสืบสวนในเรื่องของผู้ว่าจ้างจะเล็กหรือใหญ่ ทางเราจะให้ความสำคัญกับทุกคดี เมื่อผู้ว่าจ้างนำเรื่องของท่านมาว่าจ้างเรา เมื่อมีการตกลงทำสัญญาว่าจ้างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มดำเนินการในเรื่องของท่านในทันที

สร้างเว็บไซต์ฟรี