לחץ כאן כדי ליצור אתר אינטרנט בחינם


 

 עריכה לשונית - גלית פרג'ון

 


לימודים אקדמיים הם תהליך ארוך ועמוס במחויבויות רבות ושונות.
החזון שלנו שכל סטודנט באשר הוא, יוכל להגיע לקו הסיום בתום תקופת לימודיו, לסיים להגיש את עבודותיו במועד ולקבל את התואר במינימום תיסכול ומקסימום הרגשה טובה!!
מניסיון, בהרבה מקרים כדאי מאד לקבל תמיכה מקצועית בזמן הנכון ובאופן הנכון, כדי שסיום התואר והגשת המטלות יוכל להתבצע במועד.
אנחנו כאן בשבילכם (צוות של סטטיסטיקאים, מתרגמים, עורכי לשון ומגיהים)
ונשמח להושיט עזרה בשלבים בהם העבודה שלכם צריכה עזרה מקצועית.
שיהיה בהצלחה!

עריכת עבודות סמינריוניות, הצעות מחקר, עבודות תזה, דוקטורט ומאמרים ופרסומים בכתבי עת אקדמיים.


עריכה אקדמית כוללת הגהה, עריכה לשונית ועריכת תכן כשהדגש הוא על כתיבה אקדמית: כתיבה יבשה, רציונלית, עניינית, מנומקת, במשפטים ברורים עם רצף הגיוני תוך שימוש בקודים אקדמיים מקובלים. במהלך עריכה אקדמית חשוב להראות את הקשר בין חלקי העבודה, את הייחודיות במחקר ומטרתו, סקירת ספרות הכוללת אזכורים, מתודולוגיה המציגה את מהלך המחקר צעד אחר צעד ואת השערות המחקר, הצגה מסודרת ונכונה של הממצאים ודיון מעמיק בהם, סיכום, מגבלות המחקר, רשימת ביבליוגרפיה ועוד. 

את הטקסט יש לבחון בעיניים ביקורתיות. בעריכה אקדמית על הלשון הכתובה להיות בהירה ועניינית, כתובה במשלב לשוני גבוה המתאים לעבודות אקדמיות ועל פי כללי הכתיבה והסטנדרטיים האקדמיים המקובלים באוניברסיטאות. על עורך הלשון להקפיד על לשון תקנית ומשפטים בהירים, לחדד מושגים, להצליב בין הנתונים והתאוריות למסקנות ולערוך את העבודה הן על פי רצון הסטודנט והן על פי צורכי הטקסט ותחום הדעת.


 

•    התמקדות בנושא העבודה
•    הצגה של הנחות היסוד ושיטות המחקר
•    ביסוס הטיעונים על ראיות והנמקות
•    שימוש בספרות המקצועית
•    יצירת קשר הגיוני וברור בין כל חלקי העבודה
•    תיקון והאחדה של הכתיב והפיסוק על פי כללי האקדמיה ללשון העברית
•    תיקוני תחביר והבהרה של ניסוחים מסורבלים או מעורפלים
•    העשרת השפה ודיוק בבחירת המילים
•    מבנה העבודה
•    מראה מקום בגוף העבודה 
•    מראה מקום בהערות השוליים
•    מיקום הציטטות והצגתן
•    כתיבת הביבליוגרפיה על פי הכללים
•    עיצוב פסקאות והזחתן
•    עיצוב כותרות על פי סגנון

כתיבה אקדמית לארגונים מהי ?


כתיבה אקדמית לארגונים נולדה מתוך צורך של ארגוני מחקר, ציבוריים ופרטיים, בכתיבה של מאמרים או של תקציר לכנס מקצועי שהם נשלחים אליו מטעם הארגון וצריכים לייצג את הארגון כחוקרים אקדמיים. אמנם, הכתיבה האקדמית מעוגנת בהיכלי האקדמיה ולאו דווקא בעולם הארגוני, אבל קיימות סיטאוציות שבהן חוקרים ומדענים חובשים גם את הכובע האקדמי וגם את הכובע הארגוני, בעיקר בארגונים וביחידות של מו"פ (R&D) בתחומי הפיסיקה, הכימיה, הביולוגיה, הביו-טק וההייטק.


חוקרים ומדענים, כמו פיסיקאים, כימאים, אנשי R&D, פיתוח או רופאים העוסקים במחקר שוטף


כחלק מעבודתם בארגון, זקוקים להנחיה בכתיבה אקדמית בשני תחומים בעיקר:


  1. כתיבת מאמר אקדמי לירחון מדעי
  1. כתיבת abstract לכנס מדעי.


מסמכים אלה משמשים את החוקרים בעבודתם ותורמים ליוקרה שלהם ולקידומם המקצועי בארגון.


  
_______________________________________________________________

גלית פרג'ון - עריכה אקדמית,  יד בנימין, 0526522298   galitfargon@gmail.com

בניית אתר אינטרנט חינם