בניית אתרים בחינם
      לאתר כתובת בדק הבית  |  To English site
 
    הגלוסקמא של יעקב אחי ישו
    בדיקות ומחקרי אותנטיות
    צילומי הגלוסקמא והכתובת
    מניפולציות
   
    חוו"ד פרופ' קרומביין
    חוו"ד ד"ר אילני וד"ר רוזנפלד
    חוו"ד אורנה כהן
    חוו"ד אד קיל מוזיאון ROM
    חוו"ד פרופ' יובל גורן
    חוו"ד ד"ר איילון ובר מתיוס
    חוו"ד ד"ר עמוס ביין
    חוו"ד פרופ' ג'ימס האררל
   
    חוו"ד פרופ' לאמייר
    חוו"ד ד"ר ירדני
    חוו"ד פרופ' רוני רייך
    חוו"ד פרופ' משגב
    חוו"ד בן ווית'רינגטון
    חוו"ד פרופ' ברקאי
    חוו"ד פרופ' קמיל פוקס
    חוו"ד ג'ראלד ריצ'ארדס
   
    ועדת רשות העתיקות
    השחתת כתובת הגלוסקמא
    אודות יעקב אחי ישו
    גלוסקמת בני ישמעאל הכהן
    כתובת בדק הבית
 
עבודתו של פרופ' גורן – "עבודה רשלנית, מדע פגום וכשל אישי"
" מסקנותיהם של גורן, איילון ועמיתיהם נובעות מסדרה של  שגיאות, הטיות, הנחות יסוד מוטעות, שיטות עבודה (מתדולוגיות) בלתי נכונות, התבססות על גיאוכימייה שגויה, בקרת שגיאות לקויה, התבססות על נתונים שלא אומתו, התעלמות מנתונים (כמו מההשפעות האפשרויות של פעולות ניקוי ושימור שבוצעו בפריטים), פרשנויות מוטות ושימוש במתדולוגיה איזוטופית השוואתית למרות שלפחות שתי הכתובות אינן עומדות בתנאי-היסוד המוקדמים הבסיסיים המאפשרים התייחסות להשוואה שכזו. לצערנו, טעויות והטיות שכאלה, אינן חריגות בנוף המחקר המדעי."
 
פרופ' וולפגנג קרומביין
 
" אני יכול לנבא בביטחון שגישתם הגמלונית של גורן ואיילון וחובריהם בקשר לבדיקות אותנטיות של פריטים תחזור ותרדוף את רשות העתיקות הישראלית כמו רוחות רפאים, שתצטרך לשאת בביקורת קשה ונוקבת כאשר יתפרסם ויוכר יותר עד כמה עבודתם הינה כה לא אמינה ".
פרופ' ג'ימס האררל 
 
פרופ' יובל גורן, מומחה להרכבי טין (פטרוגרפיה של חרס וטין) מאוניברסיטת תל-אביב, ועובד רשות העתיקות לשעבר, מונה על ידי ד"ר עוזי דהרי, סמנכ"ל רשות העתיקות הישראלי, לבדוק את מקוריותם של 2 הכתובות החקוקות על אבן (כתובת הגלוסקמא של יעקב וכתובת בדק הבית), וכן לבדוק מספר פריטים אחרים אשר מרביתם, גם כן, אינם עשויים מטין, שהינו תחום התמחותו.

 
מרשימת פרסומיו של פרופ' גורן קודם לשנת 2003 עולה שפרופ' גורן לא התמחה מעולם בפריטי אבן עתיקים ובפטינה של אבנים בפרט, ומעולם לא פירסם מאמר מדעי כלשהו בקשר לבדיקת פריטי אבן, לפני שביצע את בדיקת הגלוסקמא ולוח יהואש. האמור לא מנע ממנו לקבל על עצמו את המינוי - ולהיות (אליבא חברי הועדה), הגורם הדומיננטי בקרב חברי ועדת רשות העתיקות, שדעתו השפיעה לא מעט על עמדתם (ראה את מכתבו של פרופ' רייך לרשות העתיקות).

 

 בהנחה שפרופ' גורן לא היטה והטעה במכוון את הדו"חות שהוא הגיש לרשות העתיקות, אין מנוס מלקבוע שפרופ' גורן התרשל וטעה כמעט בכל מסקנה שפרסם, בנוגע לפריטים שנבדקו על ידו.

 

פרופ' יובל גורן נמנע מלברר את העובדות לאשורן, פרסם נתונים שגויים בתקשורת הבינלאומית על הפריטים שנבדקו על ידו, והטעה את רשות העתיקות, את הקהילה המדעית, את הציבור ואת בית המשפט בישראל - כמעט בכל פרמטר הקשור בבדיקותיו.

 

 

רשימת טעויות והטעיות של פרופ' יובל גורן (רשימה חלקית)

 

א.  הגלוסקמא של יעקוב אחי ישו  – התעלמות מהפטינה באותיות - הטעויות של פרופ' יובל גורן (רשימה חלקית)

 

 • פרופ' יובל גורן לא זיהה (כך לדבריו) בבדיקות שהוא ביצע בשנת 2003 את הביו-פטינה הטבעית באותיות "ק", "ב", "ח", "ד", "ח" "י" ו"ע". פטינה זאת נראית בצורה ברורה בצילומים רבים שפרופ' גורן עצמו ביצע והציג בבית המשפט ובצילומים אחרים שבוצעו קודם לכן. פטינה זו זוהתה בצורה ברורה על ידי המומחים האחרים שבדקו את הכתובת בישראל ובקנדה, ללא תלות האחד בשני (אנשי המכון הגיאולוגי, מעבדות מוזיאון ROM, אורנה כהן, עדה ירדני, פרופ' לאמייר ואחרים ומאוחר יותר ע"י פרופ' קרומביין ובחלקה אף ע"י גורן עצמו).

פרופ' גורן קבע תחילה, במסקנותיו שהגיש לרשות העתיקות (ב-2003), כי הוא לא מצא כל פטינה טבעית בתוך חריצי הכתובת כולה וכי הוא לא מצא הבדל בין חלקה הראשון של הכתובת לחלקה האחר.  

 

לאחר סיום עדותו וחקירתו הנגדית של פרופ' גורן בתחילת שנת 2007, ולאחר שהוצגו בפניו צילומים בביהמ"ש המצביעים על כך שהוא הטעה את בית המשפט ואת הקהילה המדעית בקשר לקביעתו שלא היתה ביו פטינה בתוך הכתובת (פרט לפטינה באות "ע" במילה ישוע – שגורן אישר את נוכחותה), פרופ' גורן בדק שוב, מיוזמתו, בחודש מאי 2007 את המחצית השנייה של כתובת הגלוסקמא.
בעקבות בדיקה זו, ולאחר שפרופ' גורן יצא מנקודת הנחה שלא ניתן יהא יותר להעיד אותו ולחקור אותו בנושא,  הוא אישר במכתב ששלח לפרקליטות שבמילים "אחוי דישוע" הוא איתר באותיות "ח" ו"ע" גלישה של פטינה טבעית מדופן הגלוסקמא לתוך חריצי האותיות, וכן כי בצילומים שהוא ביצע בשנת 2003 אכן נראתה ביו-פטינה טבעית בעומק האות "ש" (ראה נוסח מכתבו מצורף), שבינתיים הוסרה ברשלנות על ידי מז"פ בעת בדיקת הגלוסקמא. פרופ' גורן שלח את מכתבו זה לפרקליטות מבלי ליידע את ההגנה בכך, מתוך נקודת הנחה שגויה שהוא לא יזומן שוב לעדות ולא ייחקר על כך וכך יוכל אולי בעתיד לטעון שהוא בעצם דיווח על מציאת ביו פטינה וקדמוניות הכתובת לרשויות.

 

 • פרופ' גורן נמנע מלהתייעץ, קרוב לוודאי במכוון, עם החוקרים השונים שזיהו פטינה טבעית בתוך חריצי האותיות, בכלל זה עם חברי ועדת רשות העתיקות אורנה כהן ופרופ' רוני רייך, עם אנשי המכון הגיאולוגי ד"ר אמנון רוזנפלד וד"ר שמעון אילני, עם אנשי מעבדות מוזיאון ROM ועם אחרים – ולברר איתם היכן הם איתרו פטינה טבעית (בהנחה שהוא לא ראה כזו). זאת, קרוב לוודאי, על מנת שהוא לא יצטרך לחזור בו מקביעתו שמדובר בזיוף הפטינה, ולחזור בו מהמחקר שהוא פרסם עם ד"ר איילון ומדברים שאותם פרסם בהרצאותיו מטעם רשות העתיקות.

 • במהלך חקירתו הנגדית של פרופ' גורן בביהמ"ש, הסתבר שפרופ' גורן זיהה ביו-פטינה טבעית בבדיקותיו בשנת  2003 בעומק האות "ש", ואף רשם בצילומים במצגות שהציג כי היתד המרכזי של האות "ש" (במילה "ישוע") הוא "חריטה קדומה" (!). ברם, בניסיונו להסביר בבית המשפט כיצד הוא קבע שהפטינה מזויפת, לאחר שהוא עצמו מצא כבר ב-2003 ביו פטינה טבעית הן באות "ש" וכן באות "ע", הוא טען שהוא חשב שצורת האות "ש" הינה צורה שונה, וצייר צורה מגוחכת של האות "ש" באופן כזה שהפטינה הטבעית אותה הוא מצא תמצא מחוץ לאות. פרופ' גורן גם נמנע מלקבל חוות דעת פליאוגרפית לגבי צורת האות "ש", במידה והיו לו ספקות בקשר לצורת האות, מכיוון שאילו היה מקבל חוות דעת כזו, הוא היה חייב להודות שהכתובת קדומה.   
 • לגבי הימצאות ביו-פטינה בעומק האות "ע" במילה "ישוע" על ידו, לא היה לפרופ' גורן כל הסבר. גורן אישר נוכחות פטינה זו גם בבדיקתו החוזרת של הכתובת (שמאז הושחתה במרביתה – אך לא בסופה), בשנת 2007.  

 • גורן ניסה לתרץ את העובדה שבצילומי האות "ח" שהוא ביצע בשנת 2003 נראית בבירור ביו-פטינה הגולשת מפני דופן הגלוסקמא לעומק חריץ האות "ח" (במילה "אחוי") בכך שבצילום "כנראה מדובר בצל". בפועל, הצילום מצביע בבירור על כך שלביו-פטינה הטבעית באות "ח" צורה אמורפית ומשתנה, שאינה יכולה אפילו תיאורטית להידמות ל"צל". גורן אישר בבדיקתו החוזרת בשנת 2007 שאכן "ככל הנראה" יש רציפות בין הפטינה על פני הגלוסקמא לזו שבתוך חריץ האות "ח".

 • גורן התעלם לחלוטין מהשפעת פעולות הניקוי של הכתובת אותן הוא זיהה (הוא אף ציין, לפי דו"ח ועדת רשות העתיקות, שאפשר והכתובת נוקתה לכל אורכה). גורן שייך במסקנותיו כל שריד של חומר ניקוי, קרבונט שהתפורר או הומס בניקוי או שריד של חומר שימור שנמצא בכתובת (הגלוסקמא טופלה במעבדות ROM בקנדה ואף הוסף לה לפי דו"ח המוזיאון קרבונט), כאל אינדיקציה לקיומה של פטינה מזויפת. גורן לא בדק עם מוזיאון ROM איזה פעולות שימור ואיזה חומרים הוספו לגלוסקמא בתהליך השימור (ראה דו"ח רחימי ממוזיאון ROM). במאמרו בכתב העת JAS, יחד עם איילון ובר מתיוס, גורן התעלם לחלוטין מפעולות הניקוי והשימור ולמעשה לא הזכיר אותן ואת השפעתן האפשרית – מכיוון שאילו היה עושה כן, קרוב לוודאי שמאמרו לא היה מתפרסם.

 • מרבית פריטי העתיקות המוצגים במוזיאונים ובאוספים עברו בשלב מסויים בהיסטוריה שלהם פעולות ניקוי, שימור או השבחת מראה.

גורן התעלם מכך שלחומרי ניקוי ישראלים מקובלים (כמו סאנו-ג'בל ואחרים), יש מרכיב קרבונטי משמעותי (ראה דו"ח בדיקות חומרי ניקוי שנעשו באונ' וירג'יניה). לפיכך דגימת ומדידת קרבונט שמקורו בשרידי חומרי ניקוי ששקעו בכתובת, או בחומר שימור שנמצא על גבי חפץ כלשהו - תוך התייחסות לחומר זה כאל הפטינה של החפץ שטופל - הינה התייחסות מטעה, שברור שעלולה להביא למסקנות שגויות לחלוטין לגבי כל חפץ עתיק. גורן לא ציין אפילו הסתייגות לגבי כך שמאמריו ובהרצאותיו.

 

 • למרות שפרופ' גורן התבקש לבחון את כתובת הגלוסקמא, הסתבר שגורן לא ביצע אנליזה כימית כלשהי לאף דגימה שלקח מכתובת הגלוסקמא - קרוב לוודאי על מנת שהתוצאות שהיו עשויות להצביע על טעויותיו לא יגרמו לו לקבוע שמדובר בכתובת מקורית, ובכל מקרה מדובר ברשלנות מדעית בסיסית. העדר כל אנליזה כימית לכתובת לא מנע ממנו לקבוע מסקנות לגבי מקור החומר.
 • פרופ' גורן התייחס לחומר הגרגירי, שנמצא כך לדבריו בחריצי הכתובת, כאל חומר "המדמה פטינה". הוא כינה חומר זה בלגלוג "ג'ימס בונד". מדובר בחומר קרבונטי, שאפשר והינו שריד חומר הניקוי או השימור בו טופלה הכתובת (ראוי לציין כי החומר הזה לא נראה באף צילום שבוצע קודם לבדיקותיו וגם איננו בכתובת כיום). ברם, לחומר זה, על פי צילומי גורן ונגר, אין צורה או תכונות של פטינה, ומשכך ברור שאינו יכול להיחזות בידי אף איש המנוסה בעתיקות כפטינה. הפטינה המקורית (הביו פטינה) לעומת זאת, נראית בבירור בצילומים שביצע גורן ונגר, אך גורן לא התייחס אליה. לחומר "גרגירי" זה בלבד, והתעלמות מהפטינה הטבעית (אשר נוכחותה בכתובת היתה ברורה – אך גורן טען שלא זיהה אותה), מצביעה על מגמתיות, הטייה והטעיה ברורה של החוקר – אם לא חמור מכך.
 • גורן נתן יד להעלמת נתון קריטי של תוצאות הבדיקות האיזוטופיות של הדגימה שנלקחה מחיץ האות "ח", שהצביעו שהפטינה באות זו שקעה במערה במשך מאות שנים (לפי התיאוריה של איילון ושלו). [ממצא זה נחשף במהלך המשפט].

לגבי הימצאות ערכים איזוטופים התואמים שקיעת פטינה קרבונטית במערה במשך מאות שנים באות "ע, במילה "ישוע", עמיתו של גורן, ד"ר איילון שביצע את המדידה, ניסה לתרץ את הממצא ללקיחת דגימה על ידו באופן שגוי.

גם גורן וגם איילון התעלמו לחלוטין מהאפשרות הפשוטה שהנתונים מצביעים על כך שהפטינה באותיות אלה תואמת שקיעת קרבונט במערה.
 
 • גורן ועמיתיו נתנו יד להסתרת הביקורת הנוקבת שהם קיבלו על מאמרם מאנשי מחקר בכירים, לפני פרסום עבודתם בכתב העת JAS (ביקורתו של פרופ' הנרי שוורץ מקנדה נחשפה במהלך המשפט). הם גם לא שינו באופן מהותי את נוסח המאמר לאחר קבלת הביקורות, ונמנעו מלמסור אותה במהלך עדותם (תוך קבלת תמיכה מהתביעה שטענה שלא מדובר בחומר חקירה). בהתנהגותם זו, הם גם הטעו את כתב העת.

 

לוח יהואש– אי זיהוי הפטינה המינרלית הקשה של הלוח והכתובת – הטעויות של פרופ' גורן (רשימה חלקית)

 

 • פרופ' גורן לא זיהה את שכבת הפטינה הקשה העוטפת את הלוח, וחודרת לתוך חריצי כמה מהאותיות, אשר קל לראותה בצילומים השונים שבוצעו לחתך הלוח (השבר החדש), על ידו וע"י ג'ק נגר מרשות העתיקות, לאחר שהלוח נשבר. פטינה זאת ברורה לעין לכל מי שמתמצא בפטינה. גורן היתמם באומרו שהוא לא שם לב שיש בנוסף לאדמה בחריצי האותיות גם פטינה כהה קשה.
 • גורן התייחס לחומר שהוא עצמו הגדיר כ"לכלוך" או "אדמה" שנמצא בחריצי האותיות כאל הפטינה של הכתובת.  מסקנותיו של גורן התבססו אפוא על בדיקת חומר שהוא עצמו קבע שאיננו רלוונטי לבדיקת פטינה. בדיקת אדמה או לכלוך, במקום בדיקת הפטינה הטבעית, היא מגוחכת ורשלנית, ודומה לבדיקת האריזה בה נעטפה בכתובת, בכדי לקבוע באם היא הכתובת עתיקה.
 • גורן התעלם מפעולות הניקוי שעברה הכתובת, וניסה לייחס שריטות שנמצאו בחריצי כמה מהאותיות (שטושטשו לאחר מכן באדמה), בניסיון לחקיקה מודרנית.
 • גורן טעה בזיהוי סלע האבן ומקורו. בחוות דעתו הוא טען שמדובר בסלע גרייוייק, שמקורו בסוריה או בקפריסין. בפועל מדובר בסלע אבן חול ארקוזי (אבן חול קשה), שמקורה בדרום א"י, בסיני או בעבר הירדן.
 • גורן הצהיר בתוכנית ה-BBC כי לוחות אבן ואבנים מהסוג של לוח יהואש נמצאים במצודות צלבניות בארץ. בפועל, לא התגלה מעולם אפילו לוח או אבן אחד כזה במצודה צלבנית בישראל.
 • גורן הצהיר בתקשורת הבינלאומית כי נוכחות מיקרו-מאובנים שנמצאה בחריצי כמה מהאותיות הינה אינדיקציה לזיוף (ראה תוכנית ה-BBC). העובדות הן הפוכות. הימצאות מיקרו-מאובנים הינה אינדיקציה לכך שהכתובת קדומה, ותומכת שכך שהלוח היה קבור במשך מאות שנים בקרקע של תל, או שהיה נתון במשך מאות שנים לחשיפה לאבק, האופיינית להרי יהודה. 
 • גורן התעלם מנוכחות פעילות ביולוגית על גבי הלוח החודרת לתוך האותיות ומצביעה על כך שהכתובת לא היתה יכולה להיחקק בעשרות השנים האחרונות.
 • גורן התעלם מכך שלוח יהואש היה סדוק לכל אורכו, ומהמשמעות לכך כי בעומק הסדק שנשבר ברשלנות רשות העתיקות והמשטרה נמצאה פטינה קדומה (גורן אישר שהפטינה בעומק הסדק טבעית וקדומה). חקיקת האותיות היתה חייבת להתבצע קודם להיווצרות הסדק (אחרת הלוח היה נשבר בעת החקיקה ולא היתה קיימת רציפות באותיות), ומשנמצא שהסדק קדום– הכתובת חייבת להיות עתיקה.

 • גורן חשב בטעות שמקורה של פטינה קרבונטית על גבי לוח אבן קדום היא בתהליכי המסה ושקיעה הדומים לאלה שיוצרים נטיפים במערות. בפועל, מקור מרבית הפטינה על גבי עתיקות הוא או בפעילות של מיקרו-אורגניזם ו/או בהיצמדות שרידי ורסיסי אבני בניה, טיח, אפר אורגני וכיוצ"ב האופיינים לקרקעות של תילי עתיקות (חורבות ערים קדומות) על גבי חפצים הקבורים בקרקע זו. משכך, אין להשוות בין שני סוגי הפטינה. 
 • גורן חשב בטעות שגיר מתמוסס טוב יותר במים חמים, ועל סמך האמור חתם במשותף על מאמר עם ד"ר איילון, שהעלה תיאוריה שגויה על פיה זייפן המיס גיר בחום על מנת להגביר את המסיסות וההיצמדות של הגיר המומס. בפועל, מסיסותו של הגיר דווקא יורדת עם הטמפרטורה. בטמפרטורות של כ-40 מעלות היא אפסית. (עובדה זו לבדה דיה בכדי לשלול את כל התיאוריה של איילון).
 • פרופ' גורן ניסה למנוע פרסום מאמרים הסותרים את עבודתו שהוגשו לאוניברסיטת תל אביב על ידי פרופ' קרונפלד ואחרים.

 

הרימון של מוזיאון ישראל– התבוננות לקויה בחפץ -  הטעויות של פרופ' גורן (רשימה חלקית)

 • גורן טען במאמר שפירסם ב IEJ כאילו אותיות כתובת הרימון לא מגיעות עד לקו השבר, ומשכך מדובר בזיוף. בדיקות מדוקדקות וצילומי תקריב שבוצעו בחודש אוקטובר 2008 על ידי פרופ' יצחק רומן (המנהל האקדמי של יחידת ה SEM של האונ' העברית, בשנות התשעים), מצביעות כי גורן טעה. רומן רשם במסקנותיו: "מתוצאות בדיקותי אני בדעה כי קווי השבר ברימון חומים את שרידי האותיות כמפורט לעיל ולא קיים מרווח בין השרידים לבין קווי השבר".

 

הדקנטר – זיהוי לקוי של טכניקת החריטה - הטעויות של פרופ' גורן (רשימה חלקית)

 • טיעון מרכזי במסקנתו של פרופ' גורן לרשות העתיקות (מיום 8.12.2004) שמדובר בחריטת כתובת מזויפת היה: "על פי מיטב ידיעתי והכרתי את הכתובות החרוטות על גבי כלי חרס מתקופת הברזל ב' שפורסמו עד כה, אין לשיטת כתיבה זו אח ורע בממצא הארכיאולוגי מא"י וסביבתה". ברם, טכניקת חריטה זהה לזו שנמצאה על גבי הדקנטר שבדק פרופ' גורן, נמצאה על פני עשרות כלים וחרסים שהתגלו בחפירות, ממצאים אשר חלקם מוצג במוזיאון ישראל ובמוזיאון רוקפלר וממצאים דומים רבים אחרים פורסמו בספרות המקצועית (חפירות עיר דוד, ערד, בית מרסים ועוד).

 

זיהוי כלים לוריסטאנים ככלים "כלכוליתיים" מא"י , וטעות בקביעה בקשר לנוכחות חומרים אורגנים בליבת טין - הטעויות של פרופ' גורן (רשימה חלקית)

 

 • גורן התבקש לבדוק כלי מתכת שנרכשו בבית המכירות סותביס. הוא הגדיר כלים אלה כ"כלים כלכוליתיים מהאלף הרביעי לפני הספירה", בעוד שמדובר בכלי מתכת מלוריסטאן שבאירן מהאלף הראשון לפני הספירה. גורן הגדיל עשות, וטען שהטין של ליבת הפריטים מקורו בהר חברון – בעוד מקורו באירן.
 • גורן טען שכלורופיל לא יכול להשתמר בתנאים מסויימים בליבת טין אטומה משך מאות שנים. בפועל, כלורופיל וחומרים אורגנים יכולים להישמר בתנאים מסוימים עשרות אלפי שנה.

 

נר אבן - הטעויות של פרופ' גורן (רשימה חלקית)

 • גורן טען בחוו"ד שהגיש לרשות העתיקות שהוא מצא בפטינה באזור עיטורי הנר (שאין חולק על קדמותו) סימנים לנוכחות "דבק הדומה לדבק אפוקסי". לאחר מכן תיקן את גירסתו וטען שמדובר בדבק בשם "סודיום סיליקט" (סודיום סיליקט הוא חומר קרמי ולא דבק, שתכונותיו ומראהו שונים לחלוטין מאלו של דבק אפוקסי). לאחר מכן, גורן תמך בגירסה שמדובר בדבק אורגני (דבק ממקור פחמן) שהועשר בסיליקון, פלואור ונתרן (קביעת עמיתו איילון). "קביעות" גורן נעשו למרות שהוא לא ביצע כל אנליזה לחומר. בדיקות שנערכו בשנת 2008 לפטינת הנר באונ' העברית הוכיחו שגורן טעה בכל השערותיו ומסקנותיו גם בקשר לפריט זה וכי לא קיים דבק או חומר זר אחר בפטינה.  

 

אוסטרקונים - הטעויות של פרופ' גורן (רשימה חלקית)

 • גורן בדק מספר אוסטרקונים וטען כי קיימת עליהם שכבה "שקופה" עליה "נמרח" סיד. בפועל, התמונות מצביעות (אליבא כל מי שמתבונן בהן) כי דבר השכבות הוא הפוך: החומר הלבן (הדומה לסיד) נמצא מתחת לשכבה השקופה ומשכך, החומר ה"שקוף" מגן על החרסים מפני דהיית הדיו. איילון התעלם מכך שנוכחות דומה של חומר לבן (או סיד) מוכרת מכלי חרס רבים מאד מהרי יהודה מתקופת הברזל, מעשתורות ועוד ורבים מהם מוצגים במוזיאונים (אוסטרקון העופל, עשתורות ממוזיאון ישראל והמוזיאון הבריטי ועוד), ונוכחות חומר כזה אינה זרה לעתיקות.

 

פרופ' יובל גורן טעה אפוא במסקנותיו לגבי כמעט כל פרמטר אפשרי, נמנע מלברר את העובדות הנכונות (לפחות בחלק מהמקרים כנראה בצורה מכוונת או ברשלנות "יזומה"),  והטעה בכך את רשות העתיקות, את הקהילה המדעית, את הציבור ואת בית המשפט בישראל.

 

 

התנהגותו תקשורתית פגומה של פרופ' גורן:

 

גורן כינה בפורום ANE באינטרנט את פרסומי הגלוסקמא של יעקוב אחי ישו בכינוי המלגלג "ישו סופרסטאר" (בטרם התמנה ע"י סמנכ"ל רשות העתיקות לשמש כחבר בועדה לבדיקת מקוריותה), והציג מאוחר יותר בכל הרצאותיו את החומר הגרגירי שהיה לדבריו בתוך הכתובת של הגלוסקמא (ככל הנראה את שרידי חומר הניקוי ואת חומר השימור בו טופלה הגלוסקמא בטורונטו – אותו הוא לא בדק מעולם) בלגלוג, בכינוי "ג'ימס בונד" – בעוד הוא מתעלם בשוגג, או במכוון, מנוכחות פטינה טבעית בעומק חריצי הכתובת, שניכרת בצילומים שהוא עצמו ביצע.

 

פרופ' גורן פרסם באינטרנט בחודש ינואר 2003 שלוח יהואש הינו קרוב לוודאי זיוף, מבלי שהוא בדק כלל את הכתובת. גורן אף "הדליף" לפורום ANE באותם ימים באינטרנט מידע שיקרי על פיו הלוח הוצע למכירה למוזיאון ישראל ב-4 מיליון דולר, בעוד שבפועל הלוח מעולם לא הוצע למכירה למוזיאון ולא ננקבו כל סכומים בקשר אליו, (וכך פורסם מאז בתקשורת).

 

פרופ' גורן התראיין לכלי תקשורת רבים, והופיע בסרטי ה-BBC (בכובע אינדיאנה ג'ונס), בנשיונאל גיאוגרפיק, ברשת דיסקברי, בתוכנית 60 דקות, בתוכנית "עובדה", בכתב העת ניו יורק, בכתב העת ארכיאולוג'י (בו הוא פירסם מאמר עם העיתונאי סילברמן), וכן הוא שוחח עם עיתונאים שונים שכתבו (בהתבסס על דבריו) ספרים על הפרשה, תוך שהוא "מדליף" ומוסר מידע שגוי, מוטעה ומטעה בקשר לפרשה, לממצאי הבדיקות ולמסקנות ממצאי הבדיקות של הפריטים. בזכות הופעות אלה, הוזמן פרופ' גורן גם להרצות במספר מקומות על הפריטים – והכל במקביל לניהול הליכי משפט במדינת ישראל, תוך הפצת מידע שגוי, שהגיע מן הסתם גם לביהמ"ש.   בתוכנית ה-BBC אף הצהיר פרופ' גורן כי הזיופים נעשו על ידי רשת של זייפנים שכללה מומחים מתחומים שונים.

 

לאחר שרשלנותו והתנהגותו של גורן נחשפה במהלך המשפט הממושך שהתקיים בקשר לגלוסקמא, ולאחר שהסתבר שגורן הטעה את רשות העתיקות ומוזיאון ישראל בקשר לפריטים שונים (בכלל זה בקשר לרימון של המוזיאון), ונשמעה כלפיו ביקורת בכתב העת BAR, פרסם פרופ' יובל גורן בחודש ספטמבר 2008 מכתב באינטנרט (בפורום ג'ים ווסט) ובו מידע על פיו עורך כתב העת BAR, הרשל שנקס, היה לא פחות מאשר מעורב בעצמו ישירות בזיוף הגלוסקמא של יעקוב אחי ישו ובשותפות לעבירות פליליות אחרות בקשר לגלוסקמא. גורן אף טען שכך עלה מדיוני בית המשפט שהוא עוקב אחריהם. פרוטוקול הישיבות בבית המשפט מוכיחות כי העובדות היו הפוכות להצהרותיו.  

 

 

 

התביעה לא סומכת על דברי פרופ' גורן

 

חוסר מקצועיותו, הפכפכותו והתנהגותו המוזרה של פרופ' גורן לא נעלמה, ככל הנראה, גם מעיני התביעה, שניסתה כמעט בכל מחיר להשיג הרשעה כנגד גולן. בכל מקום בו תמכה עמדת גורן בגירסת גולן או בכך שמדובר בפריטים עתיקים – החליטה התביעה שלא לקבל את עמדתו של גורן. על פי פרסומי פרופ' גורן, איילון וחובריהם אין כל הבדל בין 2 חלקי כתובת הגלוסקמא. למרות עמדתו, הגישה התביעה אישום על כך שמחצית הכתובת קדומה ומחציתה השנייה הוספה בדורנו. במקרה אחר, אישר פרופ' גורן כי בולות של המלך חזקיהו ועבדיו הינם ממצאים עתיקים. התביעה הגישה אישום על פיו מדובר בזיופים. גם אישומים אחרים כנגד גולן, מתעלמים מחוות דעת גורן או קובעים בניגוד לדעתו.
 
 
מכתבו התמוה של פרופ גורן לעורך כתב העת BAR מחודש ספטמבר 2008
בסוף חודש ספטמבר 2008, שלח פרופ' גורן מכתב לעורך כתב העת BAR, מר הרשל שנקס, בו הוא ציין :
" אני עוקב אחר כל מה שקורה בבית המשפט. אני יודע שגם אתה עושה זאת. לאור העדות האחרונה והפרטים שנחשפו עליך שם, החלטתי למשוך חזרה את הזמנתי לארוחה שוב במהלך מפגש ASOR. אינני רוצה שום קשר נוסף אתך ובבקשה אל תיצור איתי קשר. על פי הפרטים שנחשפו בבית המשפט בחודשיים-שלושה האחרונים, מתברר היטב תפקידך המרכזי במעשה המרמה. אני בטוח כי במוקדם או במאוחר פרטיכל העדויות הללו יפורסמו ברבים, ואחרוני העמיתים אשר עדיין חושבים שאינל מעורב בפשע יראו את האמת כפי שאני תמיד חשדתי ושעתה מתברר".
 
דבריו של פרופ' גורן היו חסרי כל בסיס. אף עד לא ציין מעולם כי מר שנקס היה מעורב בדרך זו או אחרת בזיופים, כל שכן ב"מרמה" או ב"פשע" .דברי גורן נכתבו, במקרה הטוב, לפי דימיונו והרהורי לבו (בדומה לדברים שנכתבו על ידי גנור מרשות העתיקות בכתב העת "דבר עבר" לאחר הגשת כתב האישום).