בניית אתרים בחינם
   
   Home page    About us    Our Males    Our Females    standard & breed    Contact us
   Puppies Orders
 
    Home page
    About us
    Our Males
    Litters&Puppis
    Our Females
    standard & breed
    Contact us
    Puppies Orders
Our Females
 

Back

 

 

 

 

 

 

Sagacity dell'alberico
Date of birth: 10/11/1998
Israelis champion
International champion
Best in show x 2

 

 

 

 

 

Sheli m.d.lapis
Date of birth: 15/05/2002
Israelis champion
International champion
Best in show x 2

 

 

 

 

Po Shanti m.d.lapis
Date of birth: 01/12/2005
Israelis champion
Best in show 2 x 1

CACX2 

 

 

 

 

 

 

Ladyoscar dell'alberico
Date of birth: 10/05/2006

 CAC+BOSX2

 

 

 

 

 

 

 

 

Candycandy dell'alberico
Date of birth: 10/05/2006

CAC+BOSX2 

 

 

 

 

 

Manheten pashi m.d.lapis
Date of birth: 08/07/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris M.D.LAPIS 
Date of birth: 08/07/2005

 

 

 

 

 

 

 

 

Sea amour dell'alberico

 

 

Date of birth: 04/09/2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stonehill's cristmas glory

 

 

Date of birth: 24/12/2005
Best in breed x 1

 

 

 

 

Back

 
© M.D. Lapis - Small breeds of dogs kennel