בניית אתרים בחינם
   
   Home page    About us    Our Males    Our Females    standard & breed    Contact us
   Puppies Orders
 
    Home page
    About us
    Our Males
    Litters&Puppis
    Our Females
    standard & breed
    Contact us
    Puppies Orders
Our Males
 
 
 
 
 
 
 
 
Samba dell'alberico
 
Date of birth: 03/08/1998
Israelis champion
International champion
Best in show x 5
Saccharine dell'alberico
 
Date of birth: 04/11/1998
Israelis champion
Italian champion
International champion
Best in show x 6
 
 
 
 
 Salvo dell'alberico
 
Date of birth: 15/11/2004
Israelis champion
International champion
Best in show x 4
 
 Pongo m.d.lapis
 
Date of birth: 02/08/2005
Israelis champion
 
 
 
 

back

 
© M.D. Lapis - Small breeds of dogs kennel